Ενεργομετρητής Κτιρίων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΜΕΤΡΗΤΗΣ KNAUF

Ο «Ενεργομετρητής Knauf» αποτελεί μια απλή, γρήγορη αλλά προσεγγιστική μέθοδο για να κατατάξει κάποιος την κατοικία του σε μια από τις αναφερόμενες κατηγορίες (Άριστο έως Προβληματικό) και να εκτιμήσει την αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης της περιουσίας του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει μέθοδο υπολογισμού για την κατάταξη των κατοικιών στις κατηγορίες του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και δεν υποκαθιστά την οποιαδήποτε μελέτη ενεργειακής απόδοσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τον ενεργομετρητή, πατήστε στην παρακάτω φωτογραφία.